vay vốn mua xe ô tô nhaccuatui niem phat kinh hanh

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến: Điều kiện của chủ thể tham gia kinh. Điều kiện về đăng ký kinh doanh của chủ thể kinh doanh: Phải đăng ký kinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày