lai suat vay mua nha sacombank hợp đồng cho vay tiền dân sự

Hướng dẫn cách tính lãi suất quá hạn. Ngày hỏi:26/12/2018. Tôi có ký hợp đồng vay tài sản (cụ thể là tiền) có thỏa thuận lãi suất cho vay là 12%/năm, và tôi có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày