nhập hộ khẩu cho vợ cần những giấy tờ gì

MWG vận hành các chuỗi bán lẻ , Điện Máy Xanh, Bách Hoá. Yêu thương và hỗ trợ đồng đội; Trung trực về tiền bạc và các mối quan hệ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày