ngọc ez đạo tặc

Bây giờ vào Vĩnh Long em không được chủ khẩu trong đấy cho nhập khẩu.Giờ em chưa biết làm thế nào. Nếu em có xin quay lại và làm lại sổ hộ khẩu cũ của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày