tài khoản thấu chi không được rút tiền mặt

Vay mua xe máy Honda trả góp với FE CREDIT hỗ trợ đến 100% giá trị xe: Đồng hành cùng khách hàng, FE CREDIT luôn không ngừng gia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày