thong diep cuoc song facebook

Hướng dẫn khách hàng cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, theo. Tính lãi suất theo lãi suất cố định là việc ngân hàng cung cấp cho khách. dự tính: Đây là mức lãi suất thả nổi trung bình dự kiến trên thị trường; Ngày trả lãi ban đầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày