lenh ho xung tap 1

Hiện nay, hình thức cho vay tiêu dùng thông qua hỗ trợ vay mua xe, mua. Home Credit, HDSaison, MB Credit cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày