vay tin chấp ocb

Quý khách cần thêm thông tin về chúng tôi hay bất cứ sự trợ giúp nào hãy. lúc đóng ra thỳ hơn 4tr5 cứ tính lên thử đi saisao này nó ăn cắt cổ ngta đừng vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày