cách tính lãi suất vay ngân hàng trả góp vib

6.024 việc làm Không Bằng Cấp đang tuyển dụng tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Có kinh nghiệm hoặc không cần kinh doanh/bán hàng (không cần thiết phải là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày