sau sinh bao lau thi co kinh

Cầm cố và thế chấp là hai trong số bảy phương thức nhận tài sản bảo đảm được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Trong thực tế, hai hình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày