vị trí tiền tiêu là gì

sổ đăng ký chứng từ ghi sổ e thấy nó thế này. còn 1 cái nữa, mọi người cho e hỏi bảng tổng hợp chi tiết là sổ nào vậy... Là xong các tháng còn lại từ tháng 3 đến tháng 12 cũng làm tương tự ko có gì khác, sổ tháng nào làm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày