don gian vay thoi

Xem trang cá nhân của những người có tên là Phạm Bảo Khang. Tham gia Facebook để kết nối với Phạm Bảo Khang và những người khác bạn có thể biết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày