ngân hàng mb tuyển dụng 2018

Chuyển đến Có nhân viên thu tiền góp hộ khi đến hạn - Chúng tôi sẽ đến trực tiếp tận nơi thu tiền.. vụ bên mình ngày càng nhiều khi cần vay tiền nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày