hướng dẫn cách làm hoa hồng bằng giấy

Mỗi ngân hàng có các điều kiện và thủ tục vay tín chấp theo lương. Số tiền vay lớn gấp 12 lần lương, tối đa 500 triệu đồng; Khoản vay từ 10.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày