ngan vang tieu thu tap 8

Công thức vật lý 12 tóm tắt các chương giúp bạn đọc hệ thống hóa kiến. LÝ 12. CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ. I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày