mẫu hợp đồng cho vay tiền viết tay

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 9 Bài 47 Sự tạo ảnh trong máy ảnh giúp các em học sinh năm vững phương ph.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày