cong ty tai chinh ppf - cong ty tai chinh ppf: dich nhan kiet p4 tap 2

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ ĐÔNG ĐÔ | Mã số doanh nghiệp:. (474) Hoạt động bảo đảm xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày