công ty tài chính cho vay thế chấp

Nếu tài sản vay mượn là tiền thì người đi vay phải trả đúng và đủ số tiền đã vay. - Nếu tài. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị: - Phạt tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày