số máy của tổng đài mobifone thủ môn bùi tiến dũng

Năm 2018 Agribank đang đưa ra mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm ưu đãi lên đến 6,5%/năm.. lâp Agribank là 1 trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn,. ra ngân hàng Agribank còn đưa ra nhiều kỳ hạn gửi với những mức lãi. Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi; Bảo mật số dư tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày