đăng ký online sim mobi

Dưới đây là những điều kiện vay tiền ngân hàng mua nhà đất thông. thu nhập từ cho thuê (cho thuê nhà, thuê xe, v.v): Khách hàng phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày