sim viettel 10 số

Bên em không giữ bất cứ giấy tờ nào của bạn. Đặc biệt: Hỗ trợ ai bị nợ. Khách hàng có hộ khẩu tại Thành phố Hải phòng. Quận Hồng Bàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày