lai vay

Máy xúc, xe tải và công trình xây dựng lớn trên một trang web xây dựng lớn.. Bé Cá Đồ Chơi 480,234 views · 30:09. Máy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày