vay tiền bên tima

Các bạn có thể tham khảo nóng tai phải báo hiệu điềm gì, tai trái có điềm báo gì? để biết được điềm báo sắp tới của bạn khi gặp bạn hiện tượng này. nong tai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày