các gói đăng ký gọi của viettel

Tôi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt thì cần tiến hành như thế nào? Nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày