thanh tuấn thanh kim huệ hát

Cách tra cứu c13 (Tra cứu quá trình đóng của người lao động). dịch vụ tra cứu thông tin về việc đóng Bảo hiểm xã hội online của người lao động trên địa bàn thành phố,. Tra cứu c13 tại Quảng Ninh. Nhập số sổ BHXH hoặc mã thẻ BHYT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày