co tuong chap xe

Dịch vụ tư vấn đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng;; Dịch vụ soạn thảo,. Luật DeHa xin chia sẻ mẫu hợp đồng tư vấn du học để quý khách tham khảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày