1 tỷ đồng bằng bao nhiêu đô tai ung dung tu ch play ve may tinh

Vinastudy Math là chương trình giải đáp toán dành cho học sinh trên toàn quốc. Phụ huynh và học sinh có thể gửi yêu cầu hỗ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày