cách tính bậc lương theo bằng cấp

Lưu Diệc Phi Crystal Liu VNFC 309,437 views · 5:52. 【Guzheng】Chớp Mắt Đã Ngàn Năm《Thiên Ngoại Phi Tiên OST.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày