hồ sơ cấp tín dụng gồm những gì tinngan người đẹp

Dường như để đối phó với cái tên sản phẩm không giống như đăng ký, trên vỏ hộp sản phẩm “Tiêu viêm nữ” được in chữ “Kiều Ngân Hoa” rất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày