lãi suất vay thấu chi vietcombank

Đón xem tiếp theo: cảm âm karaoke Những Đồi Hoa Sim các bạn nhé. Read more. Cho xin bài Về quê C5 thổi từ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày