cần mượn tiền góp đăng ký sim viettel mới

Tư vấn mua nhà đất - Tôi là một phụ nữ độc thân, 28 tuổi, dân tỉnh lẻ hiện sống và làm. Không hợp với khí hậu Hà Nội, tôi có nên chuyển nhà vào Sài Gòn?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày