sim số đẹp hợp tuổi hợi viettelpost tra vận đơn

English Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam; Swift Code: BFTV VNVX; Telex: 411504/411229 VCB – VT; Địa chỉ trụ sở chính: 198.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày