địa chỉ ngân hàng phương đông hà nội công ty tài chính fe credit tuyển dụng

Tháng 10/2018. Xem ngày tốt làm nhà, xây nhà, sửa nhà trong tháng 10 năm 2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày