tổng đài tư vấn fecredit mẫu vay ngân hàng

Như vậy, để tra cứu tiền điện Tây Ninh cũng như tra cứu chỉ số điện Tây Ninh,. Ngoài việc xem hóa đơn tiền điện đầy đủ thông tin, bạn có thể tải hóa đơn về.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày