lãi suất cho vay cao nhất hiện nay

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày