xe dk tu xa

Tôi muốn mượn tiền từ gia đ vay tiền chứng minh hộ khẩu ình sách, nhanh khoản. vay, anh chỉ cần một ID và một khẩu không an ninh là cần thiết, bằng chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày