bảng sao giải hạn năm 2018

Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam là Công ty trực thuộc Tập đoàn Aeon/ Aeon Group – là. Vay tiêu dùng. hơn 0 cây ATM của tổ chức tài chính ACS.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày