vay tiền chỉ cần cmnd giấy tờ xe máy khi tham gia giao thông

... định thì các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên doanh nghiệp phải thanh toán. Có bắt buộc chuyển khoản khi thanh toán tiền công tác phí trên 20 triệu?. chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày