mẫu cmnd 12 số

Fanpage: - Subcribe: - Trọn bộ: - Diễn viên: Thiệu Binh, Tào Dĩnh, Tu Khánh, Đào Hồng, Cung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày