vay vốn không cần chứng minh thu nhập - vay vốn không cần chứng minh thu nhập:

Chữa đau dạ dày bằng quả sung là phương pháp dân gian cho hiệu quả không ngờ đang được nhiều bệnh nhân áp dụng. Dưới đây là 4 cách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày