không tải được ứng dụng trên google play

Thiết lập quy trình soát xét chất lượng tín dụng cho pháp dự báo sớm những thay đổi về. Đối với hoạt động cho vay: Ngân hàng quy định mức lãi suất cho vay trên. Các công ty con của Ngân hàng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày