các sản phẩm của tuệ linh

Dao động điều hòa là bài học đầu tiên trong chương trình vật lý 12, thông. Vì có mộ số đại lượng đã học ở lớp dưới không nhớ, một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày