cho vay tiêu dùng trả góp ngân hàng vietcombank quảng ninh

... Xe chở cát, xe cần cẩu mốc , xe xúc cát | truck construct vehicles car toy. Siêu xe Carl và xe trộn bê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày