vay khong the chap techcombank

Lĩnh vực, Đăng ký biện pháp bảo đảm. Qua đường bưu điện có bảo đảm.. đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; - Một trong các loại Bản vẽ thiết. 2, b) Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày