điện máy xanh thành phố nam định

... từ hạn mức Thẻ Tín Dụng HSBC và chuyển đổi số tiền này thành khoản trả góp với mức lãi suất ưu đãi, không phí chuyển đổi và kỳ hạn linh hoạt đến 36 tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày