giấy xác nhận bảng lương vay ngân hàng http://www.homecredit.co.in

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh …. trả vào ngày phát sinh giao dịch ghi có vào tài khoản tiền gửi của Bên vay tại BIDV... thay thế bản điều kiện điều khoản vay tiêu dùng không có TSBĐ trên cơ sở phù.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày