tiêu dùng đại trà

Nhập 'Mã số thuế' > Nhập 'Mã xác nhận' > chọn 'Tra cứu'. • KH chỉ nên lập. trình không hiển thị số tiền nợ thuế (để bảo mật thông tin nợ thuế). → KH nộp. Thuế thu nhập cá nhân: Sử dụng khi nộp thuế thu nhập các nhân cho nhân viên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày