báo người tiêu dùng phía nam

Chuyển đến Thủ tục hưởng chế độ BHXH khi con ốm đau - Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề:. Theo quy định của Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau. 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày