tra lai thoi gian le quyen

Khách hàng cần chuẩn bị mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng BIDV theo yêu. Ngân hàng BIDV thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được. Ngân hàng có thể sẽ đáp ứng 100% nhu cầu của người vay với các sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày