mất chứng minh thư nhân dân làm lại thế nào

Khác với lãi suất tiền gửi, lãi suất ngân hàng BIDV dưới hình thức cho vay hiện nay khá ưu đãi.. Tham khảo ngay: Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm hàng tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày